اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 209
تعداد پذیرش 56
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 82
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 36

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 435
تعداد مشاهده مقاله 416066
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 290390
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 146 روز
درصد پذیرش 27 %