اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 533
تعداد پذیرش 167
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 182
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 55

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 397
تعداد مشاهده مقاله 357311
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 248293
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 215 روز
درصد پذیرش 31 %