اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 284
تعداد پذیرش 86
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 116
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 50

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 472
تعداد مشاهده مقاله 470590
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 325621
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 149 روز
درصد پذیرش 30 %