دوره و شماره: دوره 1، پش شماره اول، دی 1386، صفحه 11-135 
نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان

صفحه 61-75

دکتر شهناز هاشمی؛ دکتر سیدرضا صالحی امیری؛ لیلا باباخانی