دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، اسفند 1395 
واکاوی مفهومی سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری در آینه آیات و روایات

صفحه 59-90

محمد بنائیان سفید؛ محمد حسین یار محمدیان؛ نرگس کشتی آرای؛ سید مهدی آقاپور


تاثیر اشتغال زنان بر رضایتمندی جنسی ایشان در خانواده

صفحه 111-122

فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ مریم حکمت پور؛ شیوا مقدم