کلیدواژه‌ها = صدا و سیما
پژوهش در برنامه ریزی فرهنگی مبتنی بر جامعه شبکه ای در رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 55، اردیبهشت 1401، صفحه 55-69

10.30495/jcm.2022.56408.1457

اکرم زینی؛ سید محمد دادگران؛ سید محمدرضا رسولی


نقش کیفیت زندگی کاری در عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شبکه رادیویی البرز کرج زیر مجموعه معاونت صدای سازمان صدا و سیما)

دوره 5، 2 (پیاپی 12)، تیر 1390، صفحه 20-35

مهراندخت نظام شهیدی؛ سید رضا صالحی امیری؛ مهدی سلطانی؛ حسین خاکدامن


تأثیر مدیریت دانش بر میزان خلاقیت کارکنان سازمان صدا وسیمای استان تهران

دوره 5، 1 (پیاپی 11)، فروردین 1390، صفحه 66-74

ابوالفضل صمدیان؛ سید بلال سید علوی


ارزیابی عملکرد برنامه‌های شبکه سه سیما از دیدگاه صاحب نظران رسانه و جوانان

دوره 4، 1 (پیاپی 7)، فروردین 1389، صفحه 36-52

دکتر ابراهیم عباسی؛ جواد کاشانی اسدی