کلیدواژه‌ها = سبک رهبری
بررسی سبک رهبری تحول‌گرا و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در سازمان صدا و سیما

دوره 15، شماره 53، آذر 1400، صفحه 37-62

علی میکائیلی؛ علی اکبر فرهنگی؛ حمید رضا حسینی دانا


بررسی تأثیر سبک رهبری بر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شرکت آلومینیوم پارس شهر صنعتی کاوه)

دوره 6، 2(پیاپی 16)، تیر 1391، صفحه 66-80

طهمورث آقاجانی؛ غلامرضا عزیزی؛ بهزاد شوقی؛ آرش رضازاده؛ عامر دهقان نجم آبادی