کلیدواژه‌ها = اوقات فراغت
ارائه الگوی اوقات فراغت جوانان مطالعه موردی (شهرک های سازمانی وزارت دفاع)

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 55-72

10.30495/jcm.2023.56038.1454

ناصر داودی؛ علیرضا ابراهیم پور؛ عباسعلی قیومی


رابطه سرمایه فرهنگی با سبک‌های فراغتی نابینایان و کم بینایان شاغل و بازنشسته شهر تهران

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 97-114

بتول اعتباری گوهرریزی؛ عباسعلی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی