نویسنده = ������ ���������� ����������
آنومی اجتماعی و عوامل موثر بر آن(مورد مطالعه شهر رشت)

دوره 9، شماره 29، اسفند 1395، صفحه 19-32

مجید حسینی‌نثار؛ مصطفی فیض ثابت؛ صغری شب افروزان


بررسی عوامل موثر بر تقاضای طلاق در دادگاه‌های خانواده شهر رشت

دوره 10، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 29-42

مجید حسینی نثار؛ صغری شب افروزان؛ مصطفی فیض ثابت