نویسنده = ������������������ ���������������� ����������
عوامل مشارکت افزایی نخبگان در سیاست‌گذاری فرهنگی ایران

دوره 15، شماره 52، مرداد 1400، صفحه 145-156

شیوا مقدم؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ سید رضا صالحی امیری


شناسایی ابعاد دینداری و تاثیرگذاری آن برپایبندی جوانان تهرانی از دو بُعد اعتقادی و تجربی

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 44)، تیر 1398، صفحه 47-65

سیده صفا موسوی؛ زهرا کاشانیها؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


جایگاه و نقش خانواده‏ی ‏دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران در تولید سرمایه ‏ی ‏فرهنگی ایشان از بُعد تجسّد یافته

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 38)، دی 1396، صفحه 11-28

احسان ثاقب یحیی پور؛ رزیتا سپهرنیا؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


تاثیر اشتغال زنان بر رضایتمندی جنسی ایشان در خانواده

دوره 9، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 111-122

فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ مریم حکمت پور؛ شیوا مقدم


مقایسه نظرات نخبگان و مجریان در خصوص الزامات آموزش سواد رسانه‌ای (با رویکرد فرهنگی) به دانش آموزان ابتدایی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 34 - 33)، آذر 1395، صفحه 31-49

رضا رحیمی؛ محمد سلطانی فر؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ بهاره نصیری


وضعیت فرهنگی برنامه‌های ورزشی شبکه ورزش با تاکید بر جهانی شدن

دوره 9، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 51-72

فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ رضا داستانی