نویسنده = �������� ���������� ��������
واکاوی مفهومی سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری در آینه آیات و روایات

دوره 9، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 59-90

محمد بنائیان سفید؛ محمد حسین یار محمدیان؛ نرگس کشتی آرای؛ سید مهدی آقاپور


بررسی رابطه علی بین سکوت در سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان و رفتار شهروندی با نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 10، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 49-59

اکرم اکبریان؛ محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی؛ نرگس کشتی آرای