نویسنده = ���������� ������������ ������ ������
آینده‌نگاری وضعیت کتاب در ایران

دوره 17، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 55-77

10.30495/jcm.2023.22319

محمد سرشار؛ سید رضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی


عوامل مشارکت افزایی نخبگان در سیاست‌گذاری فرهنگی ایران

دوره 15، شماره 52، مرداد 1400، صفحه 145-156

شیوا مقدم؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ سید رضا صالحی امیری


عوامل موثر بر توسعه فرهنگ وقف، رویکرد مدل معادلات ساختاری

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 1-20

منیر شامحمدی؛ کامران محمدخانی؛ غلامرضا گودرزی؛ سید رضا صالحی امیری


شناسایی مبانی فرهنگ سازمانی موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 20-33

مرضیه سادات اکبری؛ محسن قدمی؛ افسانه زمانی مقدم؛ سید رضا صالحی امیری؛ فاطمه فراهانی عزیزآبادی


ارزیابی اقدامات مقابله‌ای به منظور حفاظت از نمادهای ملی

دوره 10، شماره 3 (پیاپی 34 - 33)، آذر 1395، صفحه 51-70

معصومه یگانه راد؛ سیدرضا صالحی امیری؛ ابراهیم حاجیانی


نقش هوش فرهنگی در عملکرد مدیران (مورد مطالعه: صندوق بازنشستگی کشوری)

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 13-26

فرهاد آقا بیگ؛ سید رضا صالحی امیری


بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی جهانی شدن بر فرهنگ زنان

دوره 8، 2 (پیاپی 24)، مرداد 1393، صفحه 1-20

نوشزاد یگانه فینی؛ رحمت الله صدیق سروستانی؛ سید رضا صالحی امیری؛ زهرا بهبهانی


ارائه الگوی مدیریتی «امنیت فرهنگی- اجتماعی» بر اساس عناصر هویت در ایران

دوره 8، 1 (پیاپی 23)، فروردین 1393، صفحه 1-10

سید رضا صالحی امیری؛ محسن قدمی؛ فاطمه براتلو


بررسی موانع صنعت فرهنگی میان تجار ایران و آذربایجان

دوره 2، پیش شماره دوم، فروردین 1387، صفحه 17-35

سید رضا صالحی امیری؛ علیرضا هرمزپور


تاثیر شیو ه های تبلیغاتی بر رونق صنعت توریسم در سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی وصنایع دستی و ارایه ی مدل مناسب

دوره 2، پیش شماره دوم، فروردین 1387، صفحه 83-93

دکتر زهرا برومند؛ سید رضا صالحی امیری؛ اعظم حیدری