نویسنده = ������������ ��������������
الگوی حفظ امنیت فرهنگی با رویکرد پدافند غیرعامل در ایران اسلامی

دوره 17، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 1-20

10.30495/jcm.2023.22316

راشد جعفرپور کلوری؛ سوسن علایی؛ عباسعلی قیومی


طراحی مدل توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران و ایتالیا

دوره 16، شماره 58، اسفند 1401، صفحه 40-61

10.30495/jcm.2022.62701.1550

آنتونیا شرکاء؛ هادی خانیکی؛ عباسعلی قیومی


ارائه الگوی اوقات فراغت جوانان مطالعه موردی (شهرک های سازمانی وزارت دفاع)

دوره 16، شماره 57، آبان 1401، صفحه 55-72

10.30495/jcm.2023.56038.1454

ناصر داودی؛ علیرضا ابراهیم پور؛ عباسعلی قیومی


مطالعه تولید موسیقی بعد از انقلاب اسلامی و ارائه الگوی مدیریت هنری آن

دوره 15، شماره 53، آذر 1400، صفحه 79-105

یاشار اسدپور؛ تکتم فرمانفرمایی؛ عباسعلی قیومی


رابطه سرمایه فرهنگی با سبک‌های فراغتی نابینایان و کم بینایان شاغل و بازنشسته شهر تهران

دوره 15، شماره 51، اردیبهشت 1400، صفحه 97-114

بتول اعتباری گوهرریزی؛ عباسعلی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


نقش تبلیغات بر مصرف محصولات فرهنگی، در میان خانواده های تهرانی

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 47)، اردیبهشت 1399، صفحه 13-23

نازلی عبداللهی؛ محمد سلطانی‌فر؛ عباسعلی قیومی


بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های فرهنگی

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 1-12

عباسعلی قیومی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیده سیمین مرعشی شوشتری