نویسنده = ���������� ����������������
بررسی نقش سرمایه‌های انسانی هتل در رتبه‌بندی و خدمات هتل‌های ایران

دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، اردیبهشت 1394، صفحه 61-82

امیرمحسن مدنی؛ لیلا باقری نظام آباد


بررسی ظرفیت تحمل توسعه گردشگری مستمر در جزیره کیش (مورد مطالعه گردشگران نوروز 1392)

دوره 7، 3(پیاپی 21)، مهر 1392، صفحه 131-145

امیرمحسن مدنی؛ لیلا باقری نظام آباد


طراحی الگوی بومی طبقه‌بندی و رتبه‌بندی هتل‌ها در ایران

دوره 5، 1 (پیاپی 11)، فروردین 1390، صفحه 76-88

دکتر محسن قدمی؛ دکتر علی اصغر صرافی زاده؛ امیرمحسن مدنی