نویسنده = ������ ������������ ������ ������
فولکلور،ضرب‌المثل‌های ایرانیان و میل به توسعه

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 49)، آذر 1399، صفحه 1-18

فریبا کرمی؛ سیف اله سیف اللهی؛ مهرداد نوابخش