پژوهشگر گرامی

 براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 شناسه واریز جهت پرداخت هزینه اولیه و چاپ: 555531

لطفا جهت پرداخت از مرورگر فایر فاکس اقدام نمایید

براساس رای چهل و نهمین جلسه مورخ 1387/6/27 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی‌، این نشریه دارای رتبه علمی – پژوهشی می‌باشد.

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50) - شماره پیاپی 50، زمستان 1399 

1. عوامل موثر بر توسعه فرهنگ وقف، رویکرد مدل معادلات ساختاری

صفحه 1-20

منیر شامحمدی؛ کامران محمدخانی؛ غلامرضا گودرزی؛ سید رضا صالحی امیری


6. شناسایی پیشایندها و پسایندهای سیاست‌گذاری در رسانه ملی بر مبنای مدیریت استراتژیک نوین

صفحه 107-124

نجمین دهقان توران پشتی؛ محمد رضا مایلی؛ محمد مهدی اسماعیلی؛ محمدعلی خسروی


7. تبیین نقش متغیرهای هنجاری در سکوت سازمانی

صفحه 126-141

ثمین خبازیزدی ها؛ اصغر شریفی؛ محمد نقی ایمانی


9. رابطه حکمرانی خوب با توسعه شهر خلاق فرهنگی

صفحه 157-172

مهنوش خزایی؛ محسن عامری شهرابی؛ فرامرز ملکیان