پژوهشگر گرامی

 براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 شناسه واریز جهت پرداخت هزینه اولیه و چاپ: 555531

لطفا جهت پرداخت از مرورگر فایر فاکس اقدام نمایید

براساس رای چهل و نهمین جلسه مورخ 1387/6/27 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی‌، این نشریه دارای رتبه علمی – پژوهشی می‌باشد.

 

شماره جاری: دوره 15، (شماره 1 پیاپی 51) - شماره پیاپی 51، بهار 1400