پژوهشگر گرامی

  براساس مصوبه مورخ 1396/7/10 هشتادمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مقرر گردید از تاریخ 1396/8/1 در صورت تایید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 500/000 ریال و پس از تایید نهایی، مبلغ 1/000/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

براساس رای چهل و نهمین جلسه مورخ 1387/6/27 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی‌، این نشریه دارای رتبه علمی – پژوهشی می‌باشد.

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 (پیاپی 43) - شماره پیاپی 43، بهار 1398 

1. شناسایی ابعاد و مولفه های فرهنگی و آموزشی الگوی ارتقاء فرهنگی آموزش زبان خارجی مورد مطالعه: زبان انگلیسی

صفحه 1-27

سمانه محمدخانی؛ عباسعلی قیومی؛ امیرحسین محمدداودی؛ سیده نازنین امیر ارجمندی